Prisutveckling för solel

Priset på solceller har sjunkit kraftigt sedan 2010, men de senaste åren har det planat ut. Prisminskningen beror bland annat på större volymer och förbättringar av produktionsprocessen.

Räknade du på vad det skulle kosta dig att sätta upp solceller för några år sedan och tyckte att det var för dyrt? Då är det läge att räkna på det igen. Du kommer snabbt igång och får en första kostnadsuppskattning med vår lönsamhetsberäkning.

Även om priset på solceller sjunker med några procent varje år tjänar du inte på att vänta. För varje år du väntar kommer du betala dyra elräkningar månad efter månad och utan tryggheten i att veta var din el kommer ifrån. Om du räknar på det är det tydligt att den årliga förtjänsten av en solelsinvestering överstiger det du skulle kunna tjäna på att vänta.