Miljöpåverkan

Solelsproduktion är ett mycket miljövänligt och skonsamt sätt att producera el.

Inget kraftslag kan lösa våra energibehov på egen hand. Solenergi är ett av alterantiven för hållbar elförsörjning, tillsammans med t ex vindkraft och vattenkraft.

Tillverkningens miljöpåverkan

För att tillverka solceller går det åt en hel del energi, framförallt för de som är gjorda på kristallint kisel. Hur stor miljöpåverkan produktionen av solceller har beror mycket på varifrån energin för tillverkningsprocessen kommer – om solceller tillverkas med energi från solen är miljöpåverkan mindre än om det kommer från kolkraft. Kina, där de flesta solcellsproducenterna ligger, använder sig till stora delar av kol som energikälla, men sadlar nu i snabb takt om till förnybara energikällor.

En annan faktor vid tillverkning är restprodukten kiselklorid, som är giftig. Vid ansvarsfull tillverkning återanvänds kiselkloriden, men detta är energikrävande. Tyvärr finns det en del solcellstillverkare som hanterat kiselkloriden på ett sätt som inte varit bra för deras närmiljö. Så kallade tunnfilmspaneler (CIS, CIGS) kräver mindre energi vid tillverkningen, men de består å andra sidan av en hel del tungmetaller som lämnar ett negativt avtryck på miljön.

Därför är det viktigt för oss att de företag vi samarbetar med har ett dokumenterat hållbarhetsarbete. Vi leverar solpaneler från Trinasolar, som flera år i rad finns med på top 3 i Solar Scorecard, en rankning av Silicon Valley Toxics Coalition. Är du nyfiken kan du läsa mer om Trinasolars hållbarhetsarbete.

Energiåterbetalningstid

Ett intressant mått i sammanhanget är hur lång tid det tar att tjäna in den energi som gått åt för att tillverka och transportera solpanelerna innan de tas i bruk, samt den energi som går åt till drift. Solpanelers energiåterbetalningstid, som varierar med typ och tillverkningsland, är oftast mindre än två år, en bråkdel av deras livslängd på minst 25 år.