Vad som påverkar lönsamheten

Den enskilt viktigaste faktorn för att en solcellinsvestering ska bli lönsam är att den producerar el under lång tid. Det är därför viktigt att välja komponenter som har lång livslängd. SolNord säljer endast paneler med minst 25 års effektgaranti. Det är inte bara panelerna utan även installationsarbetet som måste hålla för många år av väder och vind. Därför är kvaliteten på monteringsutrustningen samt kompetensen hos installatörerna avgörande. Certifierade installatörer är en garanti för en professionellt och fackmannamässigt utförd installation.

Det finns flera faktorer som påverkar lönsamheten för solceller. Vädret har stor betydelse. En solcellsanläggning på våra breddgrader är som mest effektiv en klar och molnfri dag. Eftersom värme är en faktor som minskar solcellernas verkningsgrad är en inte allt för varm, molnfri vårdag den optimala förutsättningen för solelsproduktion. Under varma sommardagar kan den ackumulerade värmen i solcellerna påverka elproduktionen något negativt.

I vår lönsahetskalkyl kan du med hjälp av insamlad historisk väderdata se hur lönsam en solcellsinvestering skulle bli på just din adress.

Andra faktorer som påverkar lönsamheten är:

  • Geografiskt läge. Kustnära är oftast bättre än inlandet.
  • Riktningen på ditt tak. Rakt syd är optimalt. Men dagens teknologi med individuellt optimerade paneler gör att ett öst/väst-läge är nästan lika bra.
  • Storleken på din solcellsanläggning. Ju större anläggning desto bättre kW-pris per installerad effekt. Solcellsanläggningens storlek baseras på din årliga förbrukning. Är din elförbrukning t.ex. 10 000 kWh/år så projekterar vi en anläggning som motsvarar 10 kW.
  • Lutningen på taket. Den optimala lutningen för solceller ligger kring 30-40 grader (beroende på var i Sverige du bor). Elproduktionen minskar gradvis för svagare eller starkare taklutning. Det är dessutom svårare att montera solceller på starkt lutande tak vilket gör det mer kostsamt och på det viset påverkar lönsamhetskalkylen.
  • Takhöjd. Höga tak kräver rigorösa säkerhetsåtgärder och speciell utrustning som t ex kranar och byggställningar, vilket höjer kostnaden.
  • Skuggor. Skorstenar, ventiler, träd eller intilliggande byggnader som kastar skuggor drar ner på solcellernas elproduktion. I äldre system skulle det medfört stora negativa effekter på produktionen. I de nyare systemen kan solpanelerna optimeras individuellt, vilket gör att det ändå är lönsamt att lägga solceller på ställen som delvis är skuggade. Optimeringen gör att de andra panelerna i systemet inte påverkas av skuggade paneler i slingan.
  • Elpriset. Ju högre elpris eller nätavgift desto lönsammare blir din solcellsanläggning. Det aktuella elpriset är mycket lågt i Sverige för tillfället. Man kan sannolikt räkna med att lönsamhetskalkylen kommer att bli bättre med en en ännu kortare återbetalningstid i takt med framtida elprishöjningar. Eftersom du inte använder elnätet i samma omfattning eftersom du producerar din egen el minskar nätavgiften proportionellt med ditt minskade elinköp från ditt elbolag.
  • Räntan. Dagens låga ränteläge gör det mycket attraktivt att investera i solel just nu.
  • Politiska beslut. Staten stöder din investering.