Filmer från KTH

KTH Royal Institute of Technology har undersökt varför fler hushåll inte skaffar solceller. De har skapat en serie filmer för att svara på de vanligaste invändingarna de stötte på. Det här projektet har finansierats av Energimyndigheten.

Läs mer på www.greenleap.kth.se/solceller