CSR

En av orsakerna till att vi startade SolNord är att vi är engagerade i miljöfrågor. Därför är det naturligt för oss att välja produkter från leverantörer med ett stort miljöengagemang. Man skulle kunna tro att så är fallet med alla solpaneltillverkare men det är långt ifrån sant. Humana arbetsvillkor är en annan viktig fråga. Paneler produceras ofta i länder där en dräglig arbetsmiljö inte alltid är en självklarhet. Vårt val av TrinaSolar och SolarEdge som huvudleverantörer gör att vi känner oss trygga med att de produkter vi säljer tillverkas på ett sätt som gör att både vi och våra kunder kan vara stolta över de solcellsanläggningar vi levererar och att de gör världen lite bättre en kW i taget.

Läs mer om våra leverantörers CSR arbete här: