Att tänka på vid köp

Att installera solceller är billigare än du tror och vi tar hand om nästan alla steg i processen.Här är sju saker att tänka på när du vill investera i en billigare elräkning och en bättre miljö.

1. Söderläge är bäst men öst/väst är fortfarande en bra affär

Vilka förutsättningar har ditt hus för solelsproduktion? Om du har söderläge har du optimala förutsättningar för solceller. Den tekniska utvecklingen har avsevärt förbättrats de senaste åren. Det innebär att även du som har ett hus med tak i öst/väst-läge, har mycket goda möjligheter att producera egen el. Vilken sida av taket du sätter solcellerna på beror på när du gör av med mest energi – behöver du till exempel mer el på eftermiddagen sätts solcellerna på västersidan. Solcellerna kan även monteras på båda sidorna för en jämnare elproduktion.

I vårt verktyg för lönsamhetsberäkning som du hittar här kan du redan nu skapa dig en bild av hur många solcellspaneler som får plats på ditt tak, vad det betyder för din elräkning, vad det kostar och hur snabbt investeringen betalar sig.

2. Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd till dig som installerar solceller!

För närvarande finns fördelaktiga bidrag att söka för att installera solceller. Att fylla i formulären kan vara klurigt om man inte vet alla detaljer kring solcellssystemet. När du väljer leverantör ska du se till att de hjälper dig med ansökningsförfarandet av investeringsstöd och Cesarkonto (UG och elcertifikat).

Solnord hjälper alla kunder att söka bidrag. Läs mer här om investingsstöd för installation av solceller. Om det är lönsamt för kunden hjälper vi även till att installera mätare för samt sälja elcertifikat.

3. Välj solceller av hög kvalitet från etablerade varumärken

Det är lätt att tänka solceller som solceller. Men det kan skilja mycket i effekt och kvalitet mellan olika leverantörer. En solcellsanläggningen beräknas vara i bruk i minst 30 år. Det är därför viktigt att välja en leverantör som använder komponenter från etablerade tillverkare med gott renommé. Allt för att försäkra sig om att någon tar ansvar för produkten även 2032.

SolNord har bara kvalitetspaneler från etablerade varumärken i sortimentet. Alla paneler i sortimentet har minst 25 års effektgaranti.

4. Anlita en certifierad installatör

Att installera en solcellsanläggning på rätt sätt kräver branschkunskap där många faktorer spelar in i valet av anläggning och hur den monteras. Därför har en certifiering tagits fram av Boverket och Energimyndigheten. Den säkerställer att de som har certifieringen har både praktiska och teoretiska kunskaper om småskaliga solcellsanläggningar (som det är fråga om för t ex villor och lantbruk). För att vara aktuell för certifieringen måste man även ha minst tre års erfarenhet av heltidsarbete med den typen av anläggningar.

5. Takets ålder och skick

Eftersom man räknar med att panelerna ska sitta uppe i minst 30 år bör man innan man sätter upp panelerna försäkra sig om att taket är i ett sådant skick, att inga större ingrepp behöver göras under den perioden. Panelerna skyddar också i viss mån ytskiktet under från väder och vind. Men själva kontruktionen bör vara i gott skick.

Är du osäker hjälper SolNord dig att utvärdera den förväntade livslängden på ditt tak. Vi kan även hjälpa dig att lägga om taket i samband med installationen om det skulle behövas.

6. Bygglov

Bygglovsreglerna för att installera solceller på tak varierar från kommun till kommun. I vissa kommuner behöver man inte söka om bygglov om anläggningen ligger direkt mot taket och understiger en viss storlek. En del kommuner har förenklat bygglovsprocessen för solcellsanläggningar. Du behöver därför ta reda på information om hur processen ser ut i just din kommun.

SolNord hjälper dig genom hela processen med bygglovsansökan och ser till att förbereda allt material i for av t ex. ritningar som kommunen frågar efter.

7. Grundlig priskoll.

Priserna varierar mycket och det lönar sig att ta in flera offerter. Om du jämför priser mellan offerter är det viktigt att det du kollar är jämförbart vad gäller exempelvis kvalitet och varumärke. Tänk också på att ta reda på vilka kvalifikationer och certifieringar din tilltänkta installatör har.

I vårt verktyg för lönsamhetsberäkning som du hittar här kan du redan nu skapa dig en bild av hur många solcellspaneler som får plats på ditt tak, vad det betyder för din elräkning, vad det kostar och hur snabbt investeringen betalar sig.

Checklista

Det finns såväl seriösa som oseriösa aktörer på marknaden. Att välja en leverantör som inte har den rätta kunskapen och de rätta inköpskanalerna kan stå dig dyrt. Här är en checklista du kan använda när du väljer leverantör.

  • Takläge och lutning
  • Hjälp med bidrag
  • Kvalitetsprodukter med effektgaranti
  • Certifierad installatör
  • Takets ålder och skick
  • Bygglov
  • Prisjämförelse – kolla så att det är jämförbara produkter