Ambassadörsprogram

Solcellsägare är ofta väldigt nöjda med, till och med stolta över, sina solcellsanläggningar.

Bilder och produktionsdata läggs ut på sociala medier.

Vänner och grannar kommer nyfiket in för att se och lära.

Många nya kunder vänder sig till oss just tack vare rekommendationer.

Vi vill premiera detta engagemang som många av våra kunder visar genom att kompensera dem ekonomiskt.

Meddela oss att du vill vara ambassadör!

Vi lägger upp bild och ert omdöme på vår hemsida Du bjuder in vänner, grannar och bekanta via sociala medier, idrottsklubben, jobbet etc. Om du vill gör vi ett publikt evenemang och bjuder in via tex facebook och tar upp anmälningar. Under visningen av anläggningen finns vi tillhands för att svara på frågor och gästerna kan även ta del av erfarenheter som ambassadören haft. Vi står för förtäring till gästerna

Vi kompenserar er med 500 kr för varje kilowatt vi installerar hos deltagarna på visningarna. Ersättningen betalas ut som hyresersättning* för att vi får nyttja din bostad, affärsfastighet eller industrilokal. Alla som deltar på visningen får möjlighet till grupprabatt som blir större ju fler som bestämmer sig för att ansluta sig!

* Ersättningen beskattas för privatpersoner som inkomst av kapital med 30% av ersättningen på den del som överstiger 40.000 kr/år