Övervakning och Elcertifikat

Emulsionen

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el. De Elcertifikatmätare vi säljer på SolNord gör det möjligt även för mindre anläggningar att få ut detta bidrag.

Vi tillhandahåller en smidig och kostnadseffektiv lösning samt rapportering av elproduktion via vår leverantör Emulsionen, för elcertifikat-tilldelning. Detta gör det även lönsamt för små anläggningar. Vi kallar det helt enkelt för “Elcertifikatmätaren”. Den monteras direkt efter växelriktaren och mäter alltså bruttoproduktionen.
Lönsamheten för Elcertifikatmätaren beror på om man hade fått ut elcertifikat via “den vanliga” elmätaren ifrån den egenproducerade el som matats ut på elnätet (oftast ca 50 %). Det här kan man kalla för nettoproduktionen. Det är inte många elhandelsbolag som erbjuder denna tjänst gratis till sina kunder. I diagrammet nedan visar vi enkel återbetalningstid för några olika fall:

Avbetalningstid elcertifikat

  1. Jämfört med inga elcertifikat alls
  2. Jämfört med rapportering av nettoproduktionen

När du köper Elcertifikatmätaren så ingår tjänsten EnergyInBalance. Finns som webbsida och app (Android och Iphone). Där kan du se din elproduktion och samtidigt på tips och vägledning om hur du kan sänka elanvändning samt matcha den så att större andel av din sol-el används lokalt i huset.


eviShine

eviShine app and site

Ha full koll på din solcellsanläggning

Producerar anläggningen som den ska?

Genial app för solcellsanläggningar

Alla som investerar in en solcellsanläggning vill kunna kontrollera att anläggningen fungerar och producerar el som förväntat. Solcellsanläggningen registrerar hur mycket som produceras, men displayen på växelriktaren är liten och ibland besvärlig att avläsa. Även placeringen av växelriktaren gör det krångligt att läsa av displayen eftersom den ofta placeras i ett garage, förråd eller på vinden.

Med appen eviShina har du alltid den aktuella produktionsdatan direkt i handen, oavsett om du är hemma, på jobbet eller ute. Allt som krävs är tillgång till internet.

Personlig hemsida

Du kan också se dina solcellsdata på en personlig hemsida där du får en bra och praktisk överblick över vad din solcellsanläggning producerar just då. Du kan även se data från senaste veckan, månaden eller året. Genom vårt miljöarbete kan du se vad din anläggning gör för miljön och läsa av hur mycket CO2 du har sparat för miljön.

Smartphone-app

Hämta enkelt hem appen gratis på Appstore eller Google Play.

Läs mer om eviShine här och se demoanläggningar.