Batteri

Än så länge finns det ett statligt investeringsstöd för batterier.Stödet uppgår till högst 60 procent av kostnaden för lagringssystemet och maximalt 50 000 kronor. Produktionsanläggningen måste vara ansluten till elnätet. Bidraget kan sökas för installationer som har påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och som slutförs senast den 31 december 2020. Stödet söks hos länsstyrelsen.

Ferroamp

Du kan läsa om Ferroamp här.

Nilar

Svenska Nilar, utvecklar och tillverkar Nilar Hydride® batterier i sin toppmoderna fabrik i Gävle. Med produkter som erbjuder unika säkerhetsfördelar, miljömedvetenhet och lång livslängd, har Nilar den optimala energilagringslösningen, både för ditt hem, företag eller infrastrukturprojekt. För mer information om Nilars batterilösningar, klicka här